Puheretki

Puheretki - Puheterapeutti Petra Laurema

headshot-placeholder-horizontal.jpg
Petra punainen takki.jpg

Hei, olen Petra, tervetuloa kotisivulleni!

Olen työskennellyt puheterapeuttina vuodesta 1989 alkaen. Valmistuin Helsingin Yliopistosta v. 1992, jonka jälkeen olen tehnyt töitä puheterapeuttina Helsingin kaupungin perusterveydenhuollossa. Minulla on kokemusta myös laaja-alaisen erityisopettajan työstä ala-asteikäisten oppilaiden parissa sekä aikuisafasiatyöstä. Koko työurani ajan olen toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana, aluksi sivutoimisesti ja vuodesta 2000 alkaen päätoimisesti.

Olen taiteen kandidaatti taidekasvatuksen koulutusohjelmasta Aalto-yliopiston Taideteollisesta Korkeakoulusta, josta valmistuin v. 2011.

Osallistun vuosittain puheterapian alan ja siihen liittyviin täydennyskoulutuksiin. Kuulun puheterapeuttiliiton ammattieettiseen lautakuntaan 2017-2018. Minulla on säännöllinen työnohjaus.

Tällä hetkellä teen päiväkoti- koti- ja koulukäyntejä Helsingissä, erityisesti itäisellä ja kaakkoisella alueella. Minulla ei ole vakituista vastaanottoa, työhuone on kotiosoitteessa.  Annan puheterapiaa suomen kielellä. Puhun erinomaisesti englantia, hyvin ruotsia ja tyydyttävästi saksaa. Lähiyhteisöjen ohjausta voin tarvittaessa toteuttaa myös englannin kielellä.

Asiakkaat tulevat minulle useimmiten maksusitoumuksella Kelan kustantamana. Työskentelen lasten ja nuorten kanssa, joilla on kielellinen erityisvaikeus, puheen tuottamisen häiriö, vuorovaikutuksen ongelmia,  autismikirjon häiriö,  laaja-alainen tai monimuotoinen kehityksellinen poikkeama, viivästymä tai kehitysvamma.

Teen laadukasta ja lämminhenkistä puheterapiaa!