Puheretki
ReppuKansio.jpg

Mitä puheterapia on?

Puheterapian tavoitteena on ennaltaehkäistä, tutkia ja kuntouttaa puheen ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa asiakkaan toimintakykyä siten, että hän voi osallistua mahdollisimman itsenäisesti omien persoonallisten kykyjensä puitteissa elämän eri tilanteisiin. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta.
Terapian alkaessa tehdään yksilöllinen terapiasuunnitelma asiakkaan ja/ tai hänen lähi-ihmistensä kanssa. Kuntoutus toimii hyvin, kun asiakas, hänen lähiyhteisönsä ja terapeutti yhdistävät voimavaransa ja työskentelevät asetettuja tavoitteita ja osatavoitteita kohti yhdessä sovituilla tavoilla.  Keskeisenä lähtökohtana on hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä.