Sitaatti, työn tai tehtävän tiivistävä lause

Puheterapian tavoitteena on ennaltaehkäistä, tutkia ja kuntouttaa puheen ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa asiakkaan toimintakykyä siten, että hän voi osallistua mahdollisimman itsenäisesti omien persoonallisten kykyjensä puitteissa elämän eri tilanteisiin. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta.

Terapian alkaessa tehdään yksilöllinen terapiasuunnitelma asiakkaan ja/ tai hänen lähi-ihmistensä kanssa. Kuntoutus toimii hyvin, kun asiakas, hänen lähiyhteisönsä ja terapeutti yhdistävät voimavaransa ja työskentelevät asetettuja tavoitteita ja osatavoitteita kohti yhdessä sovituilla tavoilla.  Keskeisenä lähtökohtana on hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä. 

 

Petra Laurema

Valmistuin puheterapeutiksi Helsingin Yliopistosta v. 1992. Koko urani ajan olen toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana ensin sivutoimisesti ja vuodesta 2000 alkaen päätoimisesti.

Olen taiteen kandidaatti taidekasvatuksen koulutusohjelmasta Aalto-yliopiston Taideteollisesta Korkeakoulusta, josta valmistuin v. 2011.

Osallistun vuosittain puheterapian alan ja siihen liittyviin täydennyskoulutuksiin Kuulun puheterapeuttiliiton ammattieettiseen lautakuntaan 2017-2018. Minulla on säännöllinen työnohjaus.

Tällä hetkellä teen päiväkoti- koti- ja koulukäyntejä Helsingissä, erityisesti itäisellä ja kaakkoisella alueella. Minulla ei ole vakituista vastaanottoa, työhuone on kotiosoitteessa.  Annan puheterapiaa suomen kielellä. Lisäksi puhun erinomaisesti englantia, hyvin ruotsia ja tyydyttävästi saksaa.

Asiakkaat tulevat minulle yleensä maksusitoumuksella Kelan tai erikoissairaanhoidon kustantamana. Työskentelen lasten ja nuorten kanssa, joilla on kielellinen erityisvaikeus tai laaja-alainen kehityksellinen poikkeama tai viivästymä.